Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin thông báo về sự bắt đầu chế độ phi thị thực giữa Ukraina và Ả rập Emirates (OAE) từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Từ này các công dân Ukraina có thể tới OAE thời hạn dưới 30 ngày mà không cần xin thị thực, chỉ cần có Hộ chiếc trắc sinh học.

Trước đó bộ ngoại giao đã thông báo về tiến hành thương lượng với 20 quốc gia về áp dụng chế độ phi thị thực.

Như TTX Unian đã đưa tin, ngày 14 tháng 12 Bộ ngoại giao đã thông báo về những đòi hỏi hộ chiếu và thời hạn tới Ả rập Emirates đối với công dân Ukraina.

TTX Unian

»Cùng chủ đề