Kể từ ngày 1 tháng 4 hiệp định về chế độ phi thị thực cho các công dân của Ukraina và Albania được ký hồi tháng 11 năm 2016 sẽ có hiệu lực.

Tổng lãnh sự của Ukraina tại Munich Kostyuk thông báo trên trang Fb. >>Фейсбуке.

Ông viết: “Ngày 1 tháng 4 năm 2017 hiệp định giữa HĐBT Ukraina với HĐBT Albania về hủy chế độ thị thực đối với công dân hai nước được ký vào ngày 4 tháng 11 năm 2016 bắt đầu có hiệu lực”.

Theo các điều khoản của hiệp định các công dân của Ukraina và Albania có các vé giấy tờ đang có hiệu lực  như Hộ chiếu, giấy chứng nhận thủy thủ có thể nhập cảnh vào và ra, dừng transit trên lãnh thổ của nước kia trong thời hạn không vượt quá 90 ngày trong thời hiệu 180 ngày

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề