Thỏa thuận ngừng bắn nhân Ngày Giáng sinh ở Donbass có thể được công bố vào ngày 20 hoặc 21 tháng 12. Ngoài ra, Ukraina sẵn sàng đề xuất ba địa điểm mới trong khu vực OOS để rút quân.

Điều này đã được nêu trong một cuộc phỏng vấn với UNIAN của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina, ông Vadim Pristayko.

Thông báo ngừng bắn sẽ diễn ra vào ngày 20 hoặc 21 tháng 12. Và chúng ta sẽ xem liệu có thể tiến triển thêm được không. Chúng tôi thực hiện quá trình như sau. Nhóm liên lạc ba bên được các nhà lãnh đạo ủy quyền bảo đảm giải pháp kỹ thuật  – số lượng, thời gian, vào thời điểm nào thì bố cáo một thỏa thuận ngừng bắn khi xác minh được sự đối chiếu của Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE”, – Bộ trưởng giải thích.

Ông nói thêm rằng,  OSCE cần ít nhất một ngày để chuẩn bị công tác,  bởi vì tổ chức cần cung cấp đủ số người trong các đội thanh sát tại các địa điểm này và có đủ khả năng kỹ thuật để xác minh việc tuân thủ các điều kiện. Chỉ sau đó mới là ngày cuối cùng được thỏa thuận.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch ở đâu đó gần ngày 24 tháng 12. Các nhà lãnh đạo đã thận trọng hơn và cho phép  tới cuối tháng 12,   cho đến ngày 31.    Trong mọi trường hợp, chúng tôi có đủ thời gian để làm điều này”, – ông Pristayko cho biết.

Đối với các kế hoạch rút quân tiếp theo sau đó,    theo ông Pristayko, việc xác định các địa điểm ở phía Ukraina đã được quyết định.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang chuẩn bị một số lựa chọn thay thế. Các trang phương án này sẽ được xem xét và thống nhất trong một trong các phân nhóm của Nhóm Liên hệ ba bên. Chúng tôi tin rằng trong giai đoạn này nên có sự rút quân trong các khu vực có ý nghĩa nhân đạo quan trọng. Đó là ưu tiên trong ba hoặc bốn, hoặc có bao nhiêu trang phương án  mà chúng tôi sẽ đồng ý”,   – Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Ông  Pristayko  nói thêm rằng sự phối hợp trong khuôn khổ  Nhóm Liên lạc ba bên về các địa điểm này sẽ diễn ra nhanh nhất có thể, ngay cả cuộc họp tiếp theo vào ngày 18 tháng 12 cũng sẽ phù hợp với phía Ukraina.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề