Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko thông báo rằng, khu vực mậu dịch tự do giữa Ukraina và Izrael sắp hoạt động và đây sẽ là một sự kiện quan trọng

“Các cuộc thương lượng về khu vực mậu dịch tư do Ukraina-Izrael đã kết thúc thành công”, – ông Poroshenko nói và thêm rằng, ông đã thỏa thuận với thủ tướng Izrael Netaniahu vào tháng 2 năm nay tại Diễn đàn kinh tế Davos.

Poroshenko nhấn mạnh rằng, Hiệp định về khu vực mậu dịch tự do “sẽ cho một xung mạnh” cho thương mại giữa hai nước.

Tổng thống cũng bố cáo về chuyến thăm Ukraina sắp tới, ở Kyiv của thủ tướng Izrael sẽ ký kết hiệp định về chế độ mậu dịch tự do.

Ukraina đã có hiệp định về mậu dịch tự do với Liên minh Châu Âu, Canada cùng vài quốc gia khác.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề