Theo khuyến nghị điện tử nhiều gia đình đề nghị tổng thống bãi bỏ chế độ đồng phục trong trường phổ thông. Lý do là các bộ đồng phục là gánh nặng tài chính cho các gia đình có thu nhập khiêm tốn và nhà nghèo.

Tổng thống Zelenskiy đã ký sắc lệnh hủy bỏ các sắc lệnh của các đời lãnh đạo trước đây, kể cả sắc lệnh về hình thức đồng phục trong nhà trường năm 1996.

Từ nay lãnh đạo các trường không thể đòi hỏi, cưỡng bức học sinh mặc đồng phục khi tới trường.

Theo nhận xét của quyền bộ trưởng y tế Syprun về vấn đề này, rằng đồng phục chẳng có ảnh hưởng gì tới chất lượng học tập, hơn thế nó lại cản trở tính tự thể hiện cá nhân của học sinh, tới tính sáng tạo và tự do biểu đạt bản thân.

  •  Trong một hoàn cảnh khác

Mới đây nhiều trường phổ thông ở Ukraina đã chuyển sang tổ chức chế độ ăn có lựa chọn cá thể cho học sinh, theo đó trong nhà ăn một số món ăn được sản xuất sau cho từng học sinh tự lựa chọn món ăn, từ chối món ăn và số lượng thức ăn tùy theo nhu cầu, mà không
áp đặt tất cả ăn như nhau theo chế độ chung trước đây… 

Video: Một nhà ăn của trường phổ thông ở tp Odesa  >> 


Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề