Chanh “trời” siêu trọng bởi Nguyễn Quang

Đà Lạt có giống chanh mới, cho trái siêu trọng nặng gần 5 kg. Đó là kết quả nghiên cứu của một nông dân chân đất.