Ông John Thain vừa yêu cầu được nhận tiền thưởng của năm 2008, đúng vào lúc hãng tài chính danh tiếng thế giới Merrill Lynch phải chấp thuận sáp nhập với Bank of America để tránh nguy cơ phá sản.