Ủy ban Bầu cử Trung ương CEC đã yêu cầu Chính phủ cung cấp 200 triệu đô la cho bầu cử tổng thống Ucraina được tổ chức vào ngày 17 tháng 1 năm 2010. Quyết định được CEC thông qua hôm thứ tư.

“Ủy ban Bầu cử Trung ương đã chấp thuận yêu cầu tiến hành bầu cử  Tổng thống Ucraina theo dự thảo ngân sách nhà nước năm 2010 là 1,532 tỷ grivna (199 triệu USD)” – báo cáo viết.

Chi phí cho cuộc bầu cử tính trong cả năm 2009 và 2010, Ủy ban đã dự đoán khoảng 1,744 tỷ grivna.

Phó Trưởng ban Bầu cử Trung ương Andrey Magheru lưu ý rằng, số tiền này để trả thù lao cho các thành viên tham gia vào hội đồng bầu cử ở các tỉnh, phường, xã. Theo như luật bầu cử mới, mỗi ứng viên tổng thống có quyền gửi hai đại diện của mình tham gia vào thành phần của hội đồng bầu cử ở các nơi trong cả nước.

CEC thông báo, tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống có khoảng 30 ứng cử viên, 13,5 ngàn thành viên làm việc tại các tỉnh, và 2 triệu người tại các hội đồng bầu cử ở cấp phường, xã.

Tháng 12 năm ngoái, CEC đã xác định chi phí cho cuộc bầu cử tổng thống là 651,385 triệu grivna và 941,285 triệu – trong trường hợp tiến hành vòng hai cho cuộc bầu cử. Ngân sách nhà nước năm 2009 đã quyết định phân bổ 712,157 triệu grivna cho cuộc bầu cử này.

NguyenNghia
theo TH