Từ 20 – 22 giờ ngày 18/1 trên VTV1 và VTV4, với 4 điểm cầu chính là Hà Nội – Vientian (Lào)- Matxcova (Nga)- San Francisco (Mỹ) và 3 điểm cầu phụ, chương trình đón Tết dành cho kiều bào sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế lớn nhất từ trước tới nay