“Cậu bé” có mùi lạ bởi Nguyễn Quang

Tôi năm nay 29 tuổi, vừa kết hôn được một tuần. Dương vật của tôi thường có mùi rất nặng (như là bị rớt nước mắm), mặc dù tôi vừa tắm xong thì mùi đó xuất hiện ngay sau đó 15 phút