Đảng ủy, hội người Việt Nam, hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành Phố Odessa cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Nguyễn quang Triệu sinh ngày 10-5-1965 tại Nam Định – Việt Nam, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chi hội phó chi hội căn hộ một hội người Việt Nam thành phố Odessa, hội viên hội doanh nghiệp. Sau một thời gian lâm bệnh nặng đã được gia đình và các bác sỹ của Ukraina, Singgapor và Việt Nam hết lòng cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá hiểm nghèo không qua khỏi, đã từ trần tại Việt Nam vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 11-5-2009 giờ Việt Nam, tức 21 giờ 45 phút ngày 10-5-2009 giờ Ukraina. Hưởng thọ 45 tuổi.

Lễ viếng ông Nguyễn Quang Triệu được tổ chức:

– Tại Việt Nam : Lễ truy điệu và lễ an táng tại địa phương vào lúc 7 giờ sáng ngày 12-5-2009 tức 3 giờ sáng ngày 12-5-2009 giờ Ukraina

– Tại Odessa : Tại nhà riêng ở đường phố sotaromoborankova số nhà 43 căn hộ số 63 lễ lập bàn thờ vào lúc 11 giờ ngày 11-5-2009. Lễ truy điệu vào hồi   17 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2009

– Xin kính báo để anh em bạn hữu của ông Nguyễn Quang Triệu và bà con trong cộng đồng được biết tin.

Odessa ngaỳ 10-5-2009

                                                                            

Ban tổ chức tang lễ