Sự sáp nhập cảnh sát tuần tra và cảnh sát trật tự công cộng ở Ukraina dự định được thực hiện cho tới cuối năm 2018.

“Cảnh sát trật tự công cộng và cảnh vệ sẽ gia nhập cùng với cảnh sát tuần tra vào một hệ thống được gọi là Cảnh sát ngăn chặn. Hệ thống cảnh sát này sẽ phản ứng đối với các cuộc gọi khẩn cấp với số 102. Vì vậy tất cả các chiến sỹ cảnh sát đều được đào tạo lại với kinh nghệm đã có của cảnh sát tuần tra”, – cảnh sát trưởng Ukraina Kniazev nói..

Theo lời ông Kniazev, cảnh sát cảnh vệ sẽ được mặc đồng phục theo quy chuẩn của cảnh sát tuần tra. Nói riêng, các đội cảnh vệ sẽ được đưa vào hệ thống đồn trú thống nhất và sẽ phản ứng với các tín hiệu về yêu cầu cứu trợ theo điện thoại 102. Cảnh sát cảnh vệ đó là cơ cấu bảo vệ có vũ trang và có những quyền hạn, trách nhiệm theo luật định và có thẩm quyền được phép sử dụng quyền lực đối với những ngườ vi phạm. Sau khi thành lập Cảnh sát quốc gia thì tất cả các tư cách pháp nhân và thể nhân sử dụng dịch vụ của cảnh vệ đã được chuyển sang cảnh sát cảnh vệ.

Cảnh sát trưởng Ukraina Sergey Kniazev bố cáo sự sáp nhập hai loại hình cảnh sát vào cảnh sát mới được gọi là “cảnh sắt ngăn chặn(PS: “Полицию превенции”// Preventive Police)

“Tôi nghĩ là vào cuối năm 2018 chúng tôi sẽ đồng nhất hóa và lập tiêu chuẩn công tác thống nhất cho cảnh sát tuần tra. Khối cảnh sát tuần tra và khối cảnh sát trật tự công cộng sẽ được sáp nhập làm một.

Sẽ không còn hai cục cảnh sát khác nhau. Chúng tôi nghĩ sẽ đi tới một đơn vị thống nhất đó là “cảnh sát ngăn chặn”, – ông tuyên bố.

Trước đó đã có thông báo rằng cảnh sát quốc gia dự định cải tổ công tác hoạt động truy tìm hình sự.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề