Cảnh sát thành phố Kharcov đã ngăn chặn hoạt động của một mạng lưới dịch vụ sex “online-pornostudio” hướng tới phục vụ cho người nước ngoài. Có 30 phụ nữ độ tuổi 18 tới 30 bị lôi cuốn vào hoạt động của trung tâm này. Phòng báo chí cảnh sát quốc gia tại tỉnh Kharcov thông báo.

“Cơ quan cảnh sát mạng tin học đã xác định rằng, một nhóm người đã tổ chức trên lãnh thổ tỉnh Kharcov hoạt động của các PornoStudio bất hợp pháp để sản xuất sản phẩm đưa lên mạng Internet. Cảnh sát xác định rằng những người tổ chức đã sử dụng các căn hộ ở Kharcov vào mục đích này.. Có trên 30 công dân nữ của Ukraina lứa tuổi 20-30 được tuyển mộ vào hoạt động bất hợp pháp”, – trong thông báo của cảnh sát nói.

Các cô gái chuyện trò với người nước ngoài bằng tiếng anh thông qua mạng dịch vụ mất tiền. Theo nguyện vọng của khách những người phụ nữ thể hiện những hình ảnh Porono. Giá một phút chuyện trò lên tới 3-7 đô la, mà 40% số tiền này người “mẫu” được hưởng, số còn lại thuộc nhà tổ chức.

Theo dữ liệu của cảnh sát, thu nhập từ công tác của một “người mẫu” trên 2 ngàn đô la/tháng, còn thu nhập của Studio – khoảng 20 ngàn / tháng. Giờ hoạt động 24/24h.

Trong khi lục soát 6 căn hộ đã phát hiện và thu giữ các thiết bị mạng và máy tính, phương tiện ghi hình. Ngoài ra, đã thu cơ sở dữ liệu theo danh sách các “người mẫu” và thông tin, hợp đông cùng những tài liệu tang chứng cho hoạt động bất hợp pháp.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề