Cơ quan báo chí cảnh sát quốc gia dân lời Phó trưởng cảnh sát Ukraina Viacheslav Abroskin thông báo.

Những biện pháp tiên quyết sẽ được tiến hành cho tới cuối mùa hè. Mục đích của chi8eens dịch là phát hiện, lấy bằng chứng và ngăn chặn tội phạm của người nước ngoài – những người tới Ukraina bất hợp pháp và nhằm mục đích hoạt động phạmj tội.

Phó trưởng cảnh sát quốc gia Abroskin >>

 “Chúng tôi phấn tích tình hình di trú bất hợp pháp và chúng tôi có những vấn đề nghiêm túc trong tình hình này.

Vì vậy chúng tôi tiến hành chiến dịch tác chiến có tên “Người di trú” để uốn nắn tình hình”, – thứ trưởng nội vujh Sergey Yarovoi cho biết.

Theo lời ông Abroskin, trong năm 2017 phát hiện khoảng 4 ngàn tội phạm liên quan người nức ngoài.

Từ đầu năm nay phát hiện tr4een 100 nhóm người di trú bất hợp pháp với trên 500 người di trú.

Trong nửa đầu năm nay cơ quan bảo vệ biên giới đã bắt giữ 1432 người di trú bất hợp pháp, cao hơn cùng kỳ năm ngoài là 22%.

Nguồn: Zik.ua

»Cùng chủ đề