Các đơn vị cảnh sát quốc gia thuộc diện liên quan tới các cơ quan nhà nước hiện thiếu hụt cán bộ nhiều nhất – 55%, các đơn vị cảnh sát quốc gia ở tỉnh Donetsk thiếu 22,8%, Zakarpatska thiếu 19,3%, trong thư trả lời của CSQG gửi TTX “Ukrainski Novini” nói.

Tình hình trong cảnh sát quốc gia tính tới đầu tháng 7 năm 2017 còn 17,1 ngàn biên chế chưa có cán bộ, trong thư trả lời nói. >>“Українських новин”.

Cảnh sát quốc gia ngày càng được trang bị hiện đại

“Sự thiếu hụt cảnh sát ngày hôm nay còn cao hơn tháng 12 năm 2015. Mức thiếu hụt thời điểm đó là 14,1 ngàn cán bộ (11,9%), nhưng vẫn thấp hơn năm 2016 – 23,8 ngàn người (20,5%), – trong thông báo cho biết.

Theo thông báo, sự thiếu hụt lớn nhất quan sát thấy ở các cơ quan CSQG liên khu vực (2395 người), ở tp Kyiv – 1511 người, ở tỉnh Dnipro – 1383 người, ở tỉnh Donetsk – 1241 người, và ở tỉnh Kyiv – 1137 người.

Trong khi đó các đơn vị cảnh sát gắn biên chế với cơ quan nhà nước thiếu hụt cán bộ 55%, các đơn vị CSQG theo lãnh thổ ở tỉnh Donetsk thiếu hụt 22,8% cán bộ, còn ở tỉnh Zakarpatska thiếu hụt 19%.

Ukraina bắt đầu tiến hành cải cách ngành cảnh sát với sự bắt đầu cải cách cảnh sát tuần tra thay cho công an giao thông. Ngày 2 tháng 7 2015 quốc hội thông qua dự luật “về cảnh sát quốc gia”. Ngày 7 tháng 11 năm đó luật này có hiệu lực: ở Ukrana chính thức thành lập Cảnh sát quốc gia và xóa bỏ công an.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề