Đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đã phát hiện thầy nhiều chai “cốc tây” Molotov bên cạnh tòa thị chính Odessa. Thông tin được đang tải trên website sở cảnh sát ở Odessa. Trong thời gian tiaanf tra thành phố đơn vị tiểu đoàn đặc nhiệm cảnh sát tuần tra “Storm” của sở cảnh sát quốc gia tại tỉnh Odessa đã phát hiện trên quảng trường Dumska 7 chai “cốc tây” Molotov cùng với chất nổ nguy gueemr”, – trong thông báo cho biết. Một phần chất nổ nguy hiểm được đựng trong túi, một số khác đặt trên đất. Cảnh sát điều tra được huy động tới và tiếp tục điều tra làm rõ sự kiện.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề