Phó trưởng cảnh sát quốc gia Viacheslav Abroskin thông báo trên Fb, kèm theo những hình ảnh.

 “Chủ đề của cuộc họp mặt ngoài trời này là “bầu người trông coi” ở Svitlovodsk và quyết định những vấn đề còn tranh chấp nhưng đã xảy ra không theo ý muốn đã được “thủ lĩnh Khokhol” thông qua”, – Abroskin viết.

Tôi muốn thông báo cho thủ lĩnh rằng “tất cả đã phải nằm úp mặt xuống đất”.

 

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Tụ tập chưa phải là tội phạm. Vậy cảnh sát bắt rồi thì sẽ xử lý ra sao? Nhiều khả năng rồi lại thả chúng ra như trước, nếu không có bằng chứng gì về hành vi phạm tội… !!!.

»Cùng chủ đề