Trong cộng đồng mọi người đang xôn xao rằng nếu không có xào xáo ở cổng chợ thì nhiều người chắc phải mua vé về nước. Mấy ngày hôm nay liên tục có một nhóm công an gọi là phòng kinh tế của quận đến theo theo dõi mọi người làm ăn và giơ thẻ bắt đưa về quận, dọa nạt và thu một nửa trên tổng số tiền của bà con ta! Cụ thể là cháu An Thuyên mẹ vừa bị mất, còn 2 anh em đang gắng nuôi nhau, chỉ có 2 nghìn làm vốn nhưng đã bị công an bắt đưa về quận tịch thu mất 1000. Cháu Linh bạn của An Thuyên cũng bị bắt cùng và cũng bị thu 1000 (đây là hai thanh niên sinh ra tại Ukraina có hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn phải nghỉ học để kiếm sống). Cũng ngày hôm nay, 05/10/2014, chị Chung vợ anh Kết cũng bị theo cách tương tự và bị thu 2000, chị Chung Lượng cũng bị bắt và bị thu 1650.

Tất cả những người bị bắt và bị thu tiền họ nói rằng nếu chấp nhận mất một nửa thì họ không bị đưa ra tòa, thế là bà con ta đã tự giải quyết theo kiểu chia đôi là như vậy (!). 

  
Đây là một việc làm tạo tiền lệ xấu cho ngày mai. 
Báo doanh nghiệp Odessa khuyến cáo bà con, chúng ta đang sống trong một tập thể có tổ chức, có cộng đồng, có phiên dịch, có Hội người Việt Nam… nên chăng những vụ việc bị bắt nếu có người hiểu biết đứng ra giải quyết thay mặt bà con chúng tôi thiết nghĩ bà con sẽ không bị thiệt hại như vậy.
Chúng tôi cũng xin gửi lời chia sẻ với mọi người bị mất tiền nhất là cháu An Thuyên, một thanh niên đang cố gắng khẳng định mình khi không có bố và mẹ đã mất và để nuôi em nhỏ ăn học khi mẹ cháu vừa mới mất. Mong bà con ta tìm hiểu thêm thông tin và hãy cảnh giác cao độ.

Phóng viên báo DNODSSA

»Cùng chủ đề