Ngày 2 tháng 6 cảng hàng không quốc tế Kyiv – Borispil phục vụ 52 853 hành khách. Đây là kỷ lục mới của các sân bay ở Ukraina.

Theo lời tổng giám đốc Riabikin của cảng hàng không này đây là kết quả của chiến lược đúng đắn đã được lựa chọn và không có gì bất ngờ.

Theo các dữ liệu của càng hàng không quốc tế Borispil cảng đã nhận 2,3 tỉ Hrivnia lãi trước thuế trong năm 2018. Trong năm 2018 cảng phục vụ 12 triệu lượt khách.

Vào đầu tháng 5 chính phủ đã thông qua nguyên tắc phát triển cảng hàng không này tới năm 2045.

Theo kết quả
năm 2018 càng hàng không Borispil giữ vị trí số ba trong bảng chỉ số xếp hàng cảng
tốt nhất đông Âu, theo đánh giá của hãng tư vấn “Skytrax”.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề