Đại sứ Ukraina ở Canada Andrey Shevchenko thông báo rằng, chính phủ Canada đã quyết định liên tiếp trong 5 năm, mỗi năm sẽ cho Ukraina 50 triệu đô la. Kênh 112 đưa tin. >>112 Украина.

“Đã ghi nhận bó viện teowj cho Ukraina số lượng 50 triệu đô la hàng năm, trong thời gian 5 năm liên tục. Trong số tiền 50 triệu hàng năm sẽ có 35 triệu giúp đỡ kỹ thuật, 5 triệu – giúp đỡ nhân đạo, 10-12 triệu – các chiến dịch an ninh. Đó là chưa kể tới phái bộ quân sự quy mô lớn của UNIFIER (tham gia sứ mạng LHQ) mà nguồn tiền được chi từ Bộ quốc phòng Canada”, – ông Shevchenko lưu ý.

Theo lời ông đại sứ, đối với Ukraina là bó trợ giúp ban đầu quy mô lớn mà chính phủ của thủ tướng Trudau quyết định là rất quan trọng. Trước đó Canada đã chi cho Ukraina 30 triệu đô la để phát triển doanh nghiệp nhỏ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề