Cần nhiều hơn một lời xin lỗi bởi Nguyễn Quang

Hơn ba triệu nạn nhân chất độc da cam cần Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ chịu trách nhiệm với nỗi đau mà họ đã và đang phải chịu đựng hơn chỉ một lời xin lỗi.