’Hiện tất cả các dự án kết cấu hạ tầng như giao thông, cấp nước, vệ sinh đô thị… đều bị chậm tiến độ do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng. Điều đáng nói nhất là chưa có sự công bằng giữa bên có đất bị thu hồi và bên đầu tư. Quy định về lĩnh vực thu hồi đất thiếu chặt chẽ, thực hiện thiếu tính chuyên nghiệp’. Đó là nhận định của ông Phạm Sĩ Liêm – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam trong buổi hội thảo Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng, hôm (12-12).