Thâm hụt thương maị hàng hóa (nhập siêu) ở Ukraina tính tới tháng 8 là 3,279 tỉ đô la, đồngnghĩa tăng 2,3 lần so với thâm hụt cùng kỳ của năm ngoái (1,448 tỉ đô la).

Cơ quan cục thống kê nhà nước thông báo.

Xuất khẩu hàng hóa từ Ukraina trong thời kỳ này so với cùng kỳ của năm 2016 tăng lên 21,1% – đạt mức 27,512 tỉ đô la, nhập khẩu – 27,4%, đạt mức 30,791 tỉ đô la.

Hệ số xuất khẩu so với nhập khẩu là 0,89, trong khi sđó cũng kỳ này năm 2016 hệ số là 0,94. Các tá vụ ngoại thương được thực hiện với các cộng sự ở 219 quốc gia trên thế giới.

Lưu ý rằng, theo kết quả năm 2016 dư ngoại thương của Ukraina là dương (xuất khẩu vượt nhập khẩu) và đạt con số 337,3 triệu đô la.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề