Luật về cấp phép hành nghề bác sĩ phả có hiệu lực vào cuối năm 2019. Quyền bộ trưởng y tế Ukraina Uliana Suprin tuyên bố cho đài “Svoboda”.

“Chúng tôi hi vọng rằng, tới cuối năm luật sẽ có hiệu lực. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ là một thời kỳ quá độ 5 năm để cho các bác sĩ nhận được giấy phép hành nghề”, – bà Suprun nói.

Luật này là một phần của quan niệm cấp phép hành nghề chuyên nghiệp các bác sĩ ở Ukraina – Hệ thống đào tạo mới và tiếp cận mới nghề nghiệp y tế.

“Các bác sĩ cần phải có giấy phép hành nghề. Điều này đòi hỏi phải có trình độ học vấn, năm công tác và thi cử, hàng năm phải thực hành nghề nghiệp liên tục để phát triển”, – bà Suptun nói.

Sinh viên nhập học các ngành y tế từ năm 2016 đãng hoc theo hệ thống mới đánh giá kiến tức và khi kết thúc học trình họ nhận cấp phép nghề nghiệp.

Trong năm 2019 môn thi chuyên nghiệp quốc gia duy nhất cho sinh viên y khoa sẽ bắt đầu. Các bác sĩ đang làm việc cần nhận được giấy phép hành nghề từ năm 2020 đến năm 2024, sau khi trả thi chuyên nghiệp đặc biệt. Cứ 3 năm một lần phải khẳng định lại giấy phép hành nghề.

Hệ thống sát hạch bác sĩ hiện hành sẽ có hiệu lực thêm một năm. Nó khẳng định thời gian hành nghề chứ không phải là trình độ nghề nghiệp. Và cũng không hề khẳng định chất lượng làm việc của cán bộ y tế.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề