Người Ukraina sẽ phải làm việc lâu hơn: từ tháng 4, tuổi nghỉ hưu của phụ nữ sẽ thay đổi – những điều bạn cần biết.

Kể từ tháng 4 năm 2020, độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ Ukraina đã tăng lên, đó là lý do tại sao họ sẽ nghỉ hưu theo các quy tắc khác nhau.

Độ tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ sẽ tăng thêm sáu tháng kể từ tháng 4 năm 2020. Sau bảy tháng sau đó các yêu cầu về thời gian phục vụ cần thiết để nhận được lương hưu đầy đủ cũng sẽ thay đổi. Sự gia tăng tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ khác xa so với lần đầu tiên ở Ukraina.

Quá trình diễn ra kể từ năm 2011 và nó sẽ kéo dài 10 năm cho đến năm 2021, người Ukraina sẽ có thể nghỉ hưu khi đạt độ tuổi 60. Người về hưu cuối cùng ở tuổi 55 là phụ nữ sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 1956.

Bây giờ tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ là 59 tuổi rưỡi, và chỉ những người sinh ra từ ngày 1 tháng 10 năm 1960 đến ngày 31 tháng 3 năm 1961 sẽ có thể nghỉ hưu (nửa năm chuyển tiếp).

Trước ngày 1 tháng 4 năm 2020 – độ tuổi hưu 59 tuổi, từ 1 tháng 4 năm 2020 – 59 tuổi rưỡi, từ 1 tháng 4 năm 2021 – 60 tuổi

Nhưng nếu một người phụ nữ không có đủ năm tháng lao động cho nghỉ hưu đầy đủ, thì người đó sẽ buộc phải làm việc lâu hơn (làm việc thêm). Bây giờ thời gian phục vụ cần thiết cho nghỉ hưu được đòi hỏi là 27 năm. Còn vào năm tới đòi hỏi đó sẽ là tròn 28 năm.

đến năm 2028, chỉ những phụ nữ chính thức, với mức lương công khai (có nộp thuế minh bạch, -nd) và có tất cả các khoản đóng góp lương hưu và đã có thời gian làm việc ít nhất 35 năm mới có thể nộp đơn xin trợ cấp hưu trí đầy đủ.

Biểu đồ độ tuổi về hưu: Từ năm 2028 chỉ những người có lương minh bạch (có chịu thuế thu nhập) và có các đóng góp đầy đủ bảo hiểm hưu trí (vào Quỹ lương hưu) và đủ 35 năm làm việc mới có thể có chế độ hưu đầy đủ.

Trước đó, các quan chức Quỹ hưu đã thông báo điều gì sẽ xảy ra với lương hưu của người Ukraina liên quan đến việc kiểm dịch do coronavirus. Các quan chức của Quỹ hưu Ukraina đảm bảo rằng thứ tự thanh toán sẽ không thay đổi và mặc dù tình hình hiện tại có phức tạp nhưng tất cả các khoản thanh toán sẽ diễn ra trong trật tự thông thường.

Hãy nhớ lại rằng, trước đó đã được biết về sự gia tăng lương hưu từ ngày 1 tháng Tư – ai được nhận bổ sung và số tiền bổ sung được trả như thế nào. Trước đây chúng tôi đã viết rằng Ukraina sẽ thắt chặt các quy tắc cho nghỉ hưu – một số người Ukraina sau đó có nguy cơ mất lương hưu.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề