Quy mô thanh toán cho đứa trẻ đầu tiên vào năm 2020 ở Ukraina là 52 mức sống tối thiểu. Trợ cấp khi sinh đứa con thứ hai sẽ lên tới 70 mức sống tối thiểu, cho đứa con thứ ba và mỗi đứa tiếp theo – 120 mức sống tối thiểu.

Các khoản thanh toán cho trẻ em vào năm 2020 tại Ukraina sẽ bảo tồn cơ chế cấp tiền khi sinh trẻ em như vào năm 2019. Chính phủ vào tháng 11 đã bác bỏ đề xuất của Bộ Chính sách xã hội về việc giới thiệu một cách tiếp cận mới liên quan đến thanh toán cho trẻ em ở Ukraina vào năm 2020. Cách mới nhằm tháo gỡ hơn 150 khoản thanh toán mức sinh hoạt phí và giúp đỡ các gia đình và người hưu trí có thu nhập thấp.

Theo nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, vào năm 2020 trợ cấp cho trẻ em ở Ukraina được cung cấp cho một trong hai phụ huynh của đứa trẻ thường trú cùng em bé. Để chỉ định thanh toán cho một đứa trẻ vào năm 2020 tại Ukraina, cần một đơn xin của cha mẹ cho đứa trẻ nộp cho cơ quan an sinh xã hội, một bản sao giấy khai sinh, có thể được nộp dưới dạng điện tử.

Số tiền thanh toán cho đứa trẻ đầu tiên vào năm 2020 tại Ukraina bằng 52 mức sống tối thiểu. Thanh toán cho đứa con thứ hai sẽ lên tới 70 mức sống tối thiểu, cho lần thứ ba và mỗi lần tiếp theo – 120 mức sống tối thiểu.

Có bao nhiêu lợi ích của trẻ em ở Ukraina được thanh toán?

  • Thanh toán bằng tiền mặt

sẽ không được thực hiện cùng một lúc. Những bà mẹ trẻ có con đầu lòng sẽ nhận được 10 nghìn hryvnia, số còn lại sẽ được trả 860 hryvnia hàng tháng trong 3 năm.

Các khoản thanh toán cho việc sinh con thứ hai vào năm 2020 tại Ukraina sẽ được thực hiện thành nhiều đợt bằng nhau trong 36 tháng. Hơn nữa, số tiền chi trả trợ cấp hàng tháng không thể thấp hơn mức sinh hoạt tối thiểu được thiết lập cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chính phủ đã tăng các khoản thanh toán cho một đứa trẻ vào năm 2020.

Chẳng hạn, quy mô số tiền dành cho trẻ mồ côi và trẻ em không được chăm sóc của cha mẹ sẽ không phải là 2 mức sống tối thiểu, mà là 2,5 mức LTT. Như vậy là số tiền bổ sung là hơn 1000 Hryvnia cho mỗi đứa trẻ.

Tiền trợ cấp cho cho trẻ em cũng sẽ tăng vào năm 2020 – số tiền cho trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng trong các trại trẻ mồ côi, trong các Trại nuôi dưỡng trẻ kiểu gia đình và gia đình nuôi dưỡng – đươc tăng thêm 3.000 hryvnia cho mỗi trẻ.

Hỗ trợ khi sinh con sẽ được cung cấp cùng với “Gói trợ cấp một lần” dành cho bé.

Ngoài ra, người giữ trẻ dưới ba tuổi (“vú em đô thị”) cũng sẽ được trợ cấp bổ sung tiền cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em dưới 3 tuổi. Năm 2020, có hơn 64 nghìn người sẽ nhận được khoản hoàn trả như vậy.

Trong năm 2020, ở Ukraina kỳ vọng sẽ trợ cấp trẻ em cho 204 nghìn bà mẹ mang thai và bà mẹ trẻ. Nhưng trợ cấp trẻ em dành cho bà mẹ đơn thân (Single Mom) sẽ tăng lên đến 11 921 hryvnia đối với trẻ em dưới 6 tuổi, 2.395 hryvnia đối với trẻ từ 6 đến 18 tuổi, 2.270 hryvnia cho học sinh độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi. Có 397 nghìn trẻ em nông thôn sẽ được cung cấp trợ cấp trẻ em trong năm 2020 tại Ukraina.

Nguồn: UNIAN:

»Cùng chủ đề