Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã ký phê chuẩn đạo luật về việc cung cấp các bảo đảm xã hội bổ sung vì COVID-19.

Các hành động lập pháp của Ukraina nhằm cung cấp thêm các đảm bảo kinh tế và xã hội liên quan đến sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19), Mã Số 540-IX, mà quốc hội đã thông qua vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, UNN dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống đưa tin.

Tài liệu này cung cấp các đảm bảo kinh tế và xã hội bổ sung để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chống lại sự lây lan của coronavirus ở Ukraina. Luật đặc biệt này quy định phụ phí lên tới 300% tiền lương cho bác sĩ và những người lao động khác liên quan đến việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh do COVID-19 (gấp ba lần tiền lương), và cho nhân viên bảo trợ xã hội cung cấp dịch vụ cho công dân tại nhà lên tới 100% tiền lương (gấp đôi tiền lương).

Ngoài ra, chính phủ còn có quyền đặt ra giới hạn giá cả cho hàng hóa chống dịch và hàng hóa có ý nghĩa xã hội trong thời gian cách ly. Luật cũng quy định rằng việc nhập khẩu vào Ukraina thuốc, thiết bị y tế và thiết bị khác để chống lại COVID-19 và việc cung cấp chúng được miễn thuế VAT.

Luật được ký bởi nguyên thủ quốc gia cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề cung cấp thuốc sát trùng – thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất bằng 0 và các thủ tục hành chính đơn giản hóa để sản xuất và mua cồn khử trùng cho người đã được thông qua.

Tài liệu này cũng quy định việc thanh toán hỗ trợ thất nghiệp một phần cho nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó việc làm sẽ được lưu trong quá trình kiểm dịch. Ngoài ra, việc thiết lập việc làm từ xa (online) được đơn giản hóa – người lao động có quyền phân phối thời gian làm việc theo ý của họ và việc thực hiện công việc từ xa không dẫn đến bất kỳ hạn chế nào về quyền lao động hoặc giảm lương. Tất cả các khoản thanh toán xã hội cho thời gian cách ly sẽ được tiếp tục tự động – công dân không cần phải gây nguy hiểm cho bản thân và xuất hiện trong các tổ chức tương ứng.

Điều quan trọng nữa theo luật này là lệnh cấm theo luật định đối với việc tăng lãi suất đối với tất cả các thỏa thuận cho vay. Và các khoản vay tiêu dùng được thực hiện trước năm 2017 tạm thời được miễn phạt, được miễn peni (% do quá hạn).

Tài liệu này cũng quy định tăng giới hạn cho các nhóm người nộp thuế duy nhất của cá thể doanh nhân: nhóm thứ nhất – từ 300 nghìn đến 1 triệu UAH, nhóm thứ hai – từ 1,5 triệu đến 5 triệu UAH, nhóm thứ ba – từ 5 triệu đến 7 triệu UAH.

Nhớ lại rằng, trước đó quốc hội Ukraina Verkhovna Rada đã thông qua làm cơ sở và nói chung là dự thảo luật số 3275 về sửa đổi một số hành động lập pháp nhằm cung cấp thêm các đảm bảo kinh tế và xã hội liên quan đến sự lây lan của bệnh coronavirus.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề