NVU: Ombudsman là người toàn quyền thanh tra, theo dõi giáo dục với tư cách thực hiện thẩm quyền của mình như một viên kiểm tra, viên thanh tra, giám sát những việc làm của cơ quan nhà nước vi phạm đến quyền lợi của cá nhân khi có khiếu nại, yêu cầu của người bị xâm hại.

Ombudsman Gorbachov cùng với bộ trưởng giáo dục Novosad

LB.ua: Trong giáo dục đó là thanh tra những vi phạm đối với quyền của học sinh, sinh viên và giáo viên, tìm các cách tiếp cận nhằm hòa giải xung đột, hoặc nếu thấy cần thiết thì khiếu tố, kể cả đề nghị khởi tố hình sự.

Vào ngày 4 tháng 11, Toàn quyền thanh tra Giáo dục đã ra mắt tại Ukraina, đây là định chế được thiết kế  để bảo vệ quyền của học sinh  và giáo viên  và giải quyết các xung đột phát sinh trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp và giáo dục đại học.

Nhà báo Lesya Antipenko đã nói chuyện với nhà hoạt động nhân quyền giáo dục chính của đất nước, ông Sergiy Gorbachov về kết quả của tháng đầu tiên của văn phòng Người toàn quyền.

Toàn quyền thanh tra giáo dục đã nhận được 164 khiếu nại trong vòng chưa đầy một tháng.

Các chủ đề khiếu nại với Toàn quyền thanh tra viên như sau: điều kiện vật chất không phù hợp  trong các cơ sở giáo dục,  dinh dưỡng kém, trường học   hoặc trường đại học kém chất lượng, nguồn chi tài chính ít ỏi, các vấn nạn trong các đơn vị giáo dục, tệ nạn bắt nạt học sinh, những hành vi chống lại giáo viên hoặc học sinh, đánh giá sai lệch về kết quả học tập của học sinh.

Nghĩa vụ của thanh tra, giám sát viên giáo dục trước hết là bảo vệ quyền của người tham gia quá trình giáo dục.

Nhà trường mới hệ 12 năm sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019

Đây thực sự là một vị trí thú vị, bởi vì lợi ích của những người tham gia quá trình giáo dục thường trái ngược nhau, và điều đầu tiên cần làm là phát hiện, và trên thực tế những người tham gia quá trình giáo dục có quyền gì, cần phải truyền đạt kiến ​​thức về các quyền này và sự sẵn sàng của họ để bảo vệ các quyền, hơn thế là ở tất cả các cấp  và từ tất cả những người tham gia giáo dục.

Còn những người tham gia quá trình giáo dục là: những người đi học (trẻ em hoặc sinh viên), giáo viên, nhà nghiên cứu giáo dục (nghĩa là những người dạy học) và phụ huynh, khi nói đến trẻ vị thành niên (trường mầm non và giáo dục phổ thông).

Công việc của Toàn quyền thanh tra và công tác của văn phòng toàn quyền thanh tra của ông ta là gì? Quyền hạn của thanh tra viên giáo dục bao gồm phân tích tình hình và thảo luận với các bên về xung đột, hỗ trợ tìm hiểu sự hiểu biết lẫn nhau, tiếng nói chung của những người tham gia quá trình giáo dục và đưa ra khuyến nghị. Toàn quyền cũng có quyền liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu phạm tội của hành vi.

Hiện VP của Toàn quyền thanh tra giáo dục có biên chế 15 người và sẽ làm việc trong văn phòng của Toàn quyền thanh tra – cho đến nay không phải tất cả các vị trí tuyển dụng đều đã có người. Bản thân ông Gorbachov coi mức lương của các chuyên gia do ông lãnh đạo là mức không cạnh tranh (mức lương phải chăng, -nd).

Ngân sách cho Tổng Thanh tra Giáo dục là khoảng 6 triệu uah mỗi năm được ông Sergei Gorbachov cho là đủ.

 Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề