Khối lược các tác vụ phi tiền mặt có sử dụng Thẻ ATM đặt con số 45,1%.

Phần khối lượng các tác vụ thanh toán phi tiền mặt có sử dụng Thẻ thanh toán và ủy thác ngân hàng Ukraina, theo kết quả năm 2018 đạt mức 45,1%, gia tăng 5,8 điểm phần trăm so với kết quả của năm 2017 (39,3%).

Thông tin được công bố trên website của NBU. >>сайте Национального банка.

“Xu hướng này liên quan tới nhu cầu ổn định đối với các tác vụ thanh toán phi tiền mặt và sự phổ biến hóa các tác vụ tài chính bằng chuyển giao công nghệ.

Số lượng các tác vụ phi tiền mặt trong thời kỳ này tăng hầu như 33%, đạt 3,1 tỉ, còn khối lượng – 55,4%, đạt mức 1297 tỉ Hrivnia so với năm 2017”, – trong thông báo nói.

Các tác vụ phi tiền mặt lớn nhất trong thương mại – 51,2%.

Các tác vụ chuyển tiền P2P cũng gia tăng đáng kể: từ 220 tỉ năm 2017 lên 465 tỉ năm 2018.

Thanh toán bằng Thẻ ATM (Thẻ quẹt) trong thương mại giảm – từ 31,9% xuống 29,3%.

Ngoài ra, gia tăng thanh toán bằng điện thoại thông minh và các thiết bị tương tự như máy tính có sử dụng công nghệ NFC.

Lưu ý rằng, trong năm 2017 Tàu điện ngầm Kyiv cũng đã cho phép thanh toán bằng Thẻ ngân hàng ATM.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề