Đã có 24,9 triệu công dân ký kết tuyên ngôn hợp đồng với bác sĩ gia đình. Khi cần cứu thì trước hết bệnh nhân (người nhà bệnh nhân) nên tư vấn với bác sĩ gia đình để có lời khuyên hợp lý.

Đọc thêm: Danh mục các dịch vụ y tế không mất tiền >>>ở đây

Quyền bộ trưởng y tế Ukraina giải thích những vấn đề liên quan tới bác sĩ gia đình và trường hợp cần cấp cứu.

“Chúng ta lựa chọn bác sĩ cho mình. Khi chúng ta ốm đau chúng ta có thể gọi điện cho bác sĩ bằng điện thoại. Nếu có nguyên nhân cần phải mời bác sĩ tới cấp cứu thì họ sẽ thỏa thuận để gọi bác sĩ tới (cấp cứu).

Nếu bác sĩ có thể khuyên nhủ qua điện thoại hoặc tự bệnh nhân có thể tới với bác sĩ thì họ thỏa thuận với nhau. Khi có nguyên nhân rõ ràng cần gọi cấp cứu thì sẽ gọi cấp cứu (gọi số 103). Tín hiệu cấp cứu rõ ràng – đó là khi nhiệt độ 40 độ trở lên, hoặc khi có đau trong tim, hoặc có vấn đề về hô hấp thì khi đó cấp cứu sẽ tới.

Còn phục vụ như trước đây theo kiểu cấp cứu làm việc thay bác sĩ tuyến sơ cấp thì không còn được tiếp tục nữa. “Cấp cứu” cần làm những trợ giúp y tế cấp bách. Nhiều điều hành viên làm đúng khi trong một số trường hợp họ báo cho bác sĩ gia đình mà không cử “cấp cứu” tới.

Thành thử, trước hết bạn cần thông báo cho bác sĩ gia đình để nhận tư vấn hoặc gọi họ tới thăm khám, nếu vấn đề chỉ ở nhiệt độ (dưới 40)”, – quyền bộ trưởng Suprun nói.

Trong trường hợp bác sĩ gia đình vì lý do nào đó không tới được thì đã có bác sĩ trực cũng có thể làm việc thay bác sĩ gia đình.

Về việc ký kết hợp đồng (tuyên ngôn) với bác sĩ Báo Người Việt Ukraina đã đưa chi tiết.

Theo dữ liệu hệ thống điện tử bảo vệ sức khỏe “eHealth” tình hình tới ngày 27 tháng 1 năm 2019 đã có 24,9 triệu tuyên ngôn hợp đồng của các công dân với bác sĩ gia đình – bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa của các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước cũng như tư nhân.
nguồn:

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề