Theo luật pháp chỉ có con nợ mới có thể tuyên bắt đầu phá sản.

Vào ngày 12 tháng 12, một cá thể lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraina tuyên bố phá sản. Điều này trở nên khả thi sau khi Bộ luật Phá sản có hiệu lực vào tháng 10.

Cần lưu ý rằng, bây giờ người Ukraina có cơ hội pháp lý để xác định lại nợ của họ. Trước đây, chỉ có các thực thể pháp lý (pháp nhân) mới có thể tuyên phá sản ở Ukraina.

Theo trang web chính thức của Tòa án Kinh tế Tối cao, cá nhân đầu tiên ở Ukraina mở thủ tục tố tụng mất khả năng thanh toán là ông Sergey Tishchenko. Trước đây ông có tư cách của một doanh nhân cá thể, nhưng đã ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 11 năm 2019. Đối với ông Tishchenko, một quy trình
thực thi tố tụng phá sản hiện đang mở ra, trong đó một cá thể khác   – Sergey
Ushinskiy, đóng vai trò là người đòi nợ.

Tính đến ngày hôm nay,   các tòa án kinh tế đã nhận được khoảng 30 đơn xin tuyên bố cá thể phá sản. Tuy nhiên, các thẩm phán không vội vàng với việc mở các thủ tục tố tụng cho việc phá sản như vậy, vì thực tiễn tư pháp như vậy vẫn còn thiếu vắng mặt ở Ukraina.

Ông Georgiy Grigoryan, đồng sáng lập của Cty luật “VRTS” nhận xét: “Thủ tục phá sản đối với các cá thể  là một công việc khó khăn. Chúng tôi giúp đỡ những người đã mất khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ. Hiện tại, năm khách hàng của
chúng tôi đang chờ đợi một phiên thẩm vấn về các trường hợp mất khả năng thanh toán”.

Phá sản cá thể – một món quà cho con nợ hay cho ngân hàng?

Chỉ có con nợ mới có thể bắt đầu phá sản. Để làm điều này, bạn cần chuẩn bị một vụ nại lên tòa án kinh tế, trong đó phải nêu tên các chủ nợ và số nợ, điều kiện tài chính của mình và tài sản đang có sẵn. Để nộp đơn khiếu nại, con nợ phải trả trước một khoản tạm ứng cho các dịch vụ trọng tài với số tiền hơn 30 nghìn hryvnia. Đồng thời, trong vòng năm năm sau khi cá thể bị tuyên bố phá sản, anh ta không thể lại bắt đầu một thủ tục phá sản như vậy.    Ngoại lệ duy nhất là nếu con nợ đã trả hết nợ trong thời gian sau phán quyết của tòa.

Ngoài ra, trong vòng ba năm sau khi một cá thể bị tuyên bố phá sản, danh tiếng kinh doanh của anh ta không thể được coi là hoàn hảo.

Nhớ lại, vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái, Quốc hội Ukraina đã thông qua Bộ luật tố tụng Phá sản, bao gồm hai phần: Phá sản doanh nghiệp và Phục hồi khả năng thanh toán của một cá thể doanh nhân.  Bộ luật có hiệu lực  vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Nguồn: Ukrainska
Pravda

»Cùng chủ đề