Theo Bộ tài chính, các công dân cần khai báo thu nhập, nếu như các nguồn thu nhập nhận được không có sự tham gia theo dõi của cán bộ cơ quan thuế vụ. Cơ quan cục ngân khố cho biết. >>рассказали

“Loại thu nhập này là: trước hết thiền thưởng cho những người làm việc thuê ở những xá nhân, lao động tại gia, trồng cây, chăm sóc vườn, chăm sóc trẻ nhỏ, những người làm vú em, công nhân xây dựng tại gia, lái xe, vv…”, trưởng cục hành chính thuế Tetiana Fedchenko ho biết.

Bà Fedchenko cũng nói thêm rằng, các đối tác thuế đó là tất cả các xí nghiệp, doanh nhân, cả những cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp như luật sư, công chứng viên, vv…, những người trả tiền cho các cá nhân lương thưởng mà mình thuê mướn…

“Những cộng sự thuế (agent) theo luật thuế chịu trách nhiệm nộp thuế về những khoản tiền thu nhập của các cá nhân mà mình thuê mướn. Vì vậy, nếu cá nhân trong năm 2018 đã nhận thu nhập với sự tham gia của cộng sự thuế thì không cần nộp váo cáo thu nhập”, – bà Fedchenko nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo lời bà, nộp khai báo thu nhập là những người mà trong năm 2018 nhận được những khoản đầu tư. Đó là thu nhập từ bán giấy có giá, quyền sở hữu công ty. Đồng thời không quan trọng là những quyền đó đã được bán cho ai – cá nhân và pháp nhân.

Bà Fedchenko lưu ý rằng, các công dân được xóa nợ quá hạn cũng cần phải nộp khai báo. Nợ quá hạn – đó là món nợ mà thời hạn khiếu nại đã hết – 1095 ngày, hoặc là ba năm. Theo luật thuế, thu nhập cá nhân bị áp thuế đối với nợ đã được xóa theo luật dân sự với điều kiện tổng số vượt quá 50% mức sống tối thiểu được xác định cho một người hết năng lực hành vi tính tới ngày 1 tháng 1 của năm xét thuế (trong năm 2018 – 1762 Hrn) thuế thu nhập cá nhân

“Những người có nghĩa vụ khai báo và trả thuế từ tổng số cơ bản của món nợ đã được tha mà cơ quan thuế đã xóa hoặc đã tha số nợ hoặc tín dụng cho tới khi hết thời hạn khiếu nại và chủ nợ đã thông báo về việc xóa nợ này với tổng số không quá 25% lương tháng tối thiểu tính cho một năm được thiết lập tới ngày 1 tháng 1 của năm tính thuế (năm 2018 – 3723Hrn)”, – bà Fedchenko nhấn mạnh..

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề