Không có tuyên ngôn bác sĩ gia đình bạn sẽ không có nhận được đơn thuốc theo chế độ “Thuốc y tế cho bệnh nhân”.

Kể từ ngày 1 tháng 4 Bộ vảo vệ sức khỏe Ukraina kết thúc chi tiền cho các bệnh nhân là những người chưa ký kết tuyên ngôn với bác sĩ (nhi khoa hoặc đa khoa).

Cho dù thời hạn cuối cùng để ký kết tuyên ngôn với bác sĩ (hợp đồng, -nd) là không quy định nhưng  Cục quốc gia về sức khỏe cho biết ký kết hợp đồng có thể vào thời điểm bất kỳ. Tuy nhiên lưu ý rằng, người dân chỉ còn 1 tuần để ký kết tuyên ngôn với bác sĩ gia đình. Sau ngày 7 tháng 4 người chưa ký kết tuyên ngôn sẽ không thể đi thăm khám mà không mất tiền.

Tuy nhiên, có thể nhận được dịch vụ cấp cứu không mất tiền dù không có tuyên ngôn.

Đáng lưu ý rằng, người bị ốm, chẳng hạn bị cúm thì buộc phải cấp tốc làm tuyên ngôn bác sĩ gia đình, hoặc là phải bỏ tiền ra sau khi bác sĩ tiếp nhận thăm khám..

Ngoài ra, không có hợp đồng với vác sĩ thì sẽ không nhận được đơn thuốc theo chương trình “Thuốc y tế cho bệnh nhân”: kể từ ngày 1 tháng 4 đơn thuốc theo chương trình này sẽ chỉ cấp theo Hệ thống điện tử. Đơn thuốc là do bác sĩ gia đình kê.

Trong danh mục thuốc chưa bệnh có cả thuộc trợ tim, thuốc chưa bệnh tiểu đường và hen suyễn.

Hiện chưa phải tất cả các hiệu thuốc có thể làm việc với đơn thuốc điện tử.

Như báo chí tìm hiểu, bây giờ bệnh nhân có được tiếp nhận thăm khám hay không là do bác sĩ chỉ định, ông ta có muốn tiếp nhận bệnh nhân hay không.

Kể từ ngày 1 tháng 4 các bác sĩ mà không có tuyên ngôn bác sĩ gia đình không muốn tiếp bệnh nhân mà không có tuyên ngôn: phải chờ đợi xem để khẳng định bệnh nhân này có phải đang chờ chết hay không mới quyết định.

Ngày đầu tiên của giai đoạn mới cải cách y tế với các vấn đề mà hưu trí gặp phải – khó khăn ghi tên để thăm khám on-line và là những người không thể nghiên cứu thông tin một cách chi tiết về tuyên ngôn với bác sĩ trên mạng Internet.

Trước đó HĐBT đã thông qua đơn giá thanh toán dịch vụ y tế sơ cấp là 370 Hrivnia trong một năm, với một bệnh nhân có tuyên ngôn bác sĩ gia đình.

Quyền bộ trưởng y tế Ulyana Suprun kể khi nào bệnh nhân buộc phải trả dịch vụ các bác sĩ. Theo giới thiệu của bác sĩ gia đình bệnh nhân tới một chuyên gia khác và khi đó việc tiếp nhận mới phải trả tiền.

Nguồn: Glavred

»Cùng chủ đề