Dự án sửa đổi Bộ l;uật về vi phạm hành chính đã được quốc hội Ukraina  thông qua ngày 6 tháng 6 với 235 phiếu thuận.

Nếu quân phục có kèm theo các dấu hiệu phân biệt (quân hiệu, vv…) mức phạt sẽ là 150-200 lần thu nhập không chịu thuế (2550-3400Hrn).

Lặp lại vi phạm mức phạt sẽ là 200-400 lần mức thu nhập tối thiểu không chịu
thuế – 3400-6800Hrn, hoặc bị làm công việc xã hội 30-40 ngày.

Luật cũng quy định hình sự hóa những hành vi bôi nhọ, xúc phạm các bia tưởng niệm những người bảo vệ Ukraina dưới dạng hạn tù từ 3 đến 5 năm.

Hành vi đeo huân huy chương và các giải thưởng khác bất hợp pháp sẽ bị mức phạt 100-200 mức thu nhập tối thiểu không chịu thuế, lặp lại bị phát gấp đôi – 200-400 mức thu nhập tối thiểu không chịu thuế.
Kể từ ngày 2 tháng 5 ở Ukraina đã bắt đầu phạt tội sử dụng các biểu tượng và tên gọi của cảnh sát bất hợp pháp.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề