Kể từ ngày 5 tháng 8 Hệ thống ngân hàng chuyển sang tiêu chuẩn quốc tế về ký hiệu tài khoản ngân hàng “IBAN”

Ngân hàng quốc gia Ukraina thông báo. >>сайте НБУ.

Các toài khoản mới dduwwocj mở theo ti8eeu chuẩn quốc tế có tên IBAN, gồm 29 ký hiệu – chữ và số kết hợp. Trong tổ hợp ký hiệu tài khoản quốc tế này có mã số quốc gia, mã kiểm soát, số tài khoản và mã số ngân hàng, NBU giải thích.

Trật tự các ký hiệu: – mã quốc gia >> số kiểm soát (2 chữ số) >> mà ngân hàng (6 chữ số) >> số tài khoản từ 5 đến 14 ký hiệu (kể từ ngày 1 tháng 11 – từ 5 đến 19 ký hiệu).

Số tài khoản hiện tại sẽ bị hủy bỏ.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 sẽ hoàn toàn bắt buộc sử dụng hệ IBAN đối với tất cả người dùng là khách hàng của các ngân hàng. Tất cả thẻ thanh toán vẫn có hiệu lực và là công cụ thanh toán.

Trong giai đoạn quá độ kể từ ngàn 5 tháng 8 tới 31 tháng 11 năm 2019 các khách hàng có thể chỉ trong giấy tờ thanh toán cả tài khoản hiên có và tài khoản theo Hệ thống IBAN.

Như NBU lưu ý, việc chuyển sang Hệ thống quốc tế cho phép giảm thiểu số lượng giấy tờ cho tài liệu thanh toán. Việc chuyển tiền trong nước và ngoài nước sẽ được tiến hành nhanh hơn, đơn giản hơn, kể cả việc nhận tiền cũng đơn giản hơn.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề