Thay đổi tên công dân ở Ukraina: điều kiện và giá của thủ tục thực hiện như thế nào.

Công dân Ukraina có thể thay đổi họ và tên theo nguyện vọng của mình, cũng như thay đổi tên đệm trong trường hợp khi người cha thay đổi tên hoặc thông tin về ông ta như một người cha bị xóa khỏi giấy khai sinh.

Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan báo chí của Cục Quản lý Liên vùng thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Kyiv.

Một công dân của Ukraina có quyền thay đổi họ, tên và lót tên cha của mình. Một người có thể thay đổi họ và tên theo nguyện vọng tự do của mình, cũng như trong trường hợp người cha thay đổi tên hoặc thông tin về ông ta như một người cha bị xóa khỏi giấy khai sinh, hoặc là thay đổi lót tên cha trong trường hợp nhận con nuôi, hủy bỏ hoặc bị thừa nhận không hữu hiệu“, – trong thông báo nói.

Trong thông báo chỉ ra rằng một người có quyền thay đổi tên của mình từ 16 tuổi theo ý của mình hoặc từ 14 tuổi với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Hơn nữa, nếu cả hai cha mẹ thay đổi họ của họ, thì họ của đứa trẻ cũng thay đổi. Nếu đứa trẻ đã 7 tuổi cần phải có sự đồng ý của nó.

“Một người muốn thay đổi họ tên của mình theo nguyện vọng tự do của mình cần có những tài liệu gì? Người nộp đơn xin đổi tên gửi vào bộ phận GZAGS (ГЗАГСcơ quan đăng ký nhà nước về tình trạng dân sự) tại nơi cư trú và thêm các tài liệu sau vào đó”, – Bộ Tư pháp cho biết.

Cụ thể, chúng tôi đang nói về các tài liệu sau:

– giấy khai sinh của người nộp đơn;

– Giấy chứng nhận kết hôn (nếu người nộp đơn đã kết hôn) hoặc ly hôn (nếu hôn nhân bị giải thể);

– giấy khai sinh của trẻ em (nếu người nộp đơn có con chưa thành niên);

– giấy chứng nhận thay đổi tên của người nộp đơn, của cha hoặc/và của mẹ, nếu nó đã được thay đổi trước đó;

– ảnh của bản thân;

– hóa đơn thanh toán thuế nhà nước (пошлины).

“Có thể nộp đơn xin thay đổi tên thông qua cổng web “Khuyến nghị trong lĩnh vực Đăng ký nhà nước về tình trạng dân sự (портал “Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния”), hoặc thông qua Cổng dịch vụ công cộng”, – cơ quan báo chí bộ tư pháp cho biết.

Trong thông báo chỉ ra rằng, việc thay đổi tên kéo dài ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu có lý do chính đáng, thời gian này có thể được gia hạn, nhưng không gia hạn quá ba tháng.

Sau khi nhận được sự cho phép, người nộp đơn phải liên hệ với GZAGS trong vòng 3 tháng để lập hồ sơ về việc thay đổi tên hoặc họ. Nếu anh ta không làm điều đó mà không có lý do chính đáng, giấy phép sẽ mất hiệu lực.

“Đối với những người muốn có một tên mới sẽ phải trả một khoản phí nhà nước, đó là 5 hryvnia 10 kopeck. Nếu thủ tục được lặp lại, ví dụ, bạn đã thay đổi tên trước đó và muốn thay đổi lại tên, thì niềm vui này sẽ khiến bạn mất 51 UAH”, – cơ quan báo chí của Bộ cho biết thêm.

Cần lưu ý rằng cơ quan nhà nước có thể từ chối thay đổi tên hoặc họ nếu có:

– tố tụng hình sự chống lại người nộp đơn hoặc đang nằm dưới sự giám sát hành chính;

– người nộp đơn có một hồ sơ tội phạm, chưa bị hủy bỏ hoặc rút ra theo cách quy định của pháp luật;

– kháng cáo chính thức của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia nước ngoài về việc công bố người nộp đơn nằm trong danh sách bị truy nã;

– người nộp đơn cung cấp thông tin sai lệch về bản thân.

Nguồn: UA.today

»Cùng chủ đề