Bộ nội vụ và Cục Di cư nhà nước đã trình bày một cải tiến khác của dịch vụ điện tử của Bộ Nội vụ: một đơn đặt hàng trực tuyến để nhận một giấy phép lái xe thay thế thông qua văn phòng điện tử điều khiển.

Điều này được nêu trong cơ quan báo chí của Bộ nội vụ, báo BusinessCensor cho biết.

Theo giải thích của Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov, công dân sẽ có thể trao đổi giấyphép lái xe và nhận được giấy phép lái xe sau khi mất hoặc bị trộm cắp mà không cần rời khỏi nhà. Để làm điều này chỉ cần có văn phòng lái xe điện tử của riêng mình trên cổng điện tử.

“Đã đưa ra một cải tiến khác của dịch vụ điện tử từ Bộ nội vụ: một đơn đặt hàng trực
tuyến để thay thế giấy phép lái xe thông qua văn phòng điện tử lái xe, thông qua
Bank-ID và Mobile-ID”, -ông Avakov nói.

Đến lượt mình, Thứ trưởng Bộ nội vụ, ông Sergey Goncharov lưu ý rằng nhờ dịch vụ mới, công dân chỉ cần đến 2 phút để đến trung tâm dịch vụ lãnh thổ của Bộ nội vụ được
chỉ định trong đơn điện tử và lấy bằng lái xe đã chuẩn bị sẵn.

Công dân sẽ nhận được thông báo trong trường hợp xác minh thành công đơn đăng ký và
tài liệu cho tất cả các cơ quan đăng ký và cơ sở dữ liệu đã được cung cấp.

Đồng thời, việc từ chối cung cấp dịch vụ vẫn có thể vì một số lý do theo Nghị định số 946 của Hội đồng Bộ trưởng, trong đó đã sửa đổi Quy định về thủ tục cấp giấy phép lái xe và cho phép công dân lái xe.

Khi sử dụng dịch vụ trực tuyến công dân có thể đặt hàng:

  • trao đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thay thế dữ liệu cá nhân;
  • lấy bằng lái xe thay vì bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng;
  • thay thế giấy phép lái xe cấp cho người lái lần đầu tiên sau khi hết hạn hiệu lực (với điều kiện người đó đã vi phạm không quá hai lần vi phạm hành chính về luật lệ giao thông trong vòng hai năm kể từ ngày cấp giấy phép lái xe, theo luật định).

Trình tự tác vụ thực hiện để có được dịch vụ:

  • sau khi đăng ký văn phòng lái xe trên trang thì bạn có thể nộp đơn dưới dạng điện tử;
  • cùng với đơn công dân đính kèm các bản sao tài liệu điện tử xác nhận thay đổi dữ liệu cá nhân (nếu cần), chứng chỉ của cảnh sát (nếu cần) và giấy chứng nhận y tế hợp lệ của mẫu 083/о;
  • đơn được ký bởi một chữ ký điện tử đủ điều kiện.
  • Xem Algorit >>

Nguồn:
biz.censor.net

»Cùng chủ đề