Khai báo thuế là gì?

Bản khai báo thuế – đó là tuyên bố chính thức của người nộp thuế về các khoản thu nhập của mình (lãi) trong một thời kỳ theo luật định, đồng thời cả những khoản ưu đãi thuế, miễn giảm thuế đối với các khoản thu nhập này.

Theo luật định, tờ khai thuế được xem như là một tài liệu mà người nộp thuế nộp cho cơ quan kiểm soát thuế đúng theo thời hạn mà luật pháp đã quy định.

Những cá nhân nào cần làm tờ khai?

Chẳng hạn, người đi làm thuê cho một tư nhân nào đó, thí dụ như đi luyện bài, làm vườn, đi sửa chữa nhà, vệ sinh nhà cửa, công trình riêng và nhận được tiền công trong phong bì và không đăng ký như là một người kinh doanh thể nhân (физлицо-предприниматель) thì khi đó cần phải khai báo thu nhập của mình trong một tờ khai.

Những thu nhập này cần phải đưa vào thu nhập chung chịu thuế trong cả năm và nộp thuế 18% thuế thu nhập của thể nhân và 1,5% phí chiến tranh.

Nếu một người làm việc chính thức trong biên chế của Cty thì theo thông lệ người cung cấp việc làm sẽ lo liệu các vấn đề thuế của người đó bằng cách khấu trừ vào tiền lương để nộp cơ quan thuế vụ Bộ tài chính.

Nhưng cũng có những trường hợp khi thể nhân nhận hồi môn, di sản, bán bất động sản, cho thuê nhà ở, kho bãi, mua hoặc bán Giấy có giá (cổ phiếu, trái phiếu các loại, -nd), vv… Khi đó những khoản thu nhập cũng cần phải khai báo theo luật định.

Bao giờ thể nhân cần khai báo và nộp tờ khai?

Thông thường cần phải khai báo các khoản thu nhập sau đây.

Tiền thu nhập được do cho thuê căn hộ, nhà ở, văn phòng và các kho bãi khác khi chủ sở hữu không phải là doanh nhân hoặc pháp nhân.

Cần phân biệt thu nhập từ di sản (ngoại trừ người nhận di sản là huyết thống trực hệ – loại 1 và 2), khi chiết khấu thuế được tính bằng 0%. Trong trường hợp này di sản từ những người khác bị tính thuế là 5%, còn đối với người đăng ký hộ tịch ở nước ngoài (Non-resident, -nd) thì 18%.

Ngoài ra, các thể nhân cần khai báo thu nhập từ người không phải là trung gian thuế vụ (tax agent, -nd), nghĩa là người nộp thuế thay như pháp nhân Cty, doanh nhân, người cung cấp việc làm công khai vì họ đã thay thế nộp thuế thu nhập của người làm công vào ngân sách nhà nước, đại diện cho người làm công cho họ.

Thành ra có thể hiểu là: những khoản thu nhập không phải từ những người như thế (agent) bạn cần phải khai báo cho cơ quan kiểm soát thuế.

Có cần khai báo trong tờ khai căn hộ đã bán nếu như thuế đã trả (khi bán nhà –nd)?

Hoàn toàn có thể trong khi làm hợp đồng bán căn hộ, nhà… thì đã nộp thuế vào ngân sách của công chứng – với tư cách người làm agent thuế. Trong trường hợp này không bắt buộc phải làm khai báo. Không cần khai báo cả thu nhập từ tiền gửi, bởi vì thuế thu nhập đã được agent (ngân hàng) nộp hộ cho bạn.

Nếu nói về Trái phiếu trong nước (Công Trái OVGZ) >>облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) thì có ưu tiên theo luật định cho thể nhân và chỉ nộp có 1,5% phí chiến tranh.

Theo luật các khoản đầu tư, thu nhập từ các tác vụ đầu tư không phải tính thuế, kể cả thu nhập từ lợi tức phần trăm của tiền đầu tư thông qua các tác vụ này.

Những người buôn bán Giấy có giá, kể cả các ngân hàng có thể thực hiện các nghĩa vụ của “tax agent” (người trung gian nộp thuế, -nd), nghĩa là có thể nộp thuế từ thu nhập của khách hàng, nhưng điều này không cho phép bạn không khai báo trong tờ khai của người nộp thuế về các tác vụ mua và bán tài sản đầu tư (Giấy có giá, -nd) được thực hiện trong suốt thời kỳ năm báo cáo. Trong mọi trường hợp, bạn nên tìm hiểu kỹ vấn đề khai báo thu nhập và thuế vụ tại cơ quan tài chính nhà nước.

Bao giờ cần phải nôp tời khai, và nếu quá hạn thì bị phạt như thế nào?

Trong năm nay các công dân nộp khai báo của năm 2018, thời hạn tới ngày 2 tháng 5.

Cần phải làm điều này theo địa chỉ cơ quan thuế tại nơi đăng ký cư trú với tư cách là người nộp thuế.

Trong trường hợp nếu như người nộp thuế cần trình báo tờ khai năm nhưng vào thời điểm đó lại không sống tại nơi đăng ký thì Tờ khai dù sao cũng nộp vào cơ quan kiểm soát thuế theo địa chỉ thuế.

Ngoài ra, nếu thể nhân đã rút khỏi đăng ký tại một địa chỉ nhưng chưa đăng ký ở địa chỉ khác thì người này cần phải nộp Tờ khai theo địa chỉ mà cơ quan kiểm soát thuế đã biết.

Tiện thể, Tờ khai có thể nộp dưới dạng điện tử, nhưng phải có (nhận) chữ ký điện tử.

Nói chung, mức phạt do khai báo chậm hoặc không khai báo là 170 Hrivnia (Luật Thuế, Điều 120).

Nhưng nếu trong năm đã bị phạt một lần rồi thì mức phạt sẽ tăng lên thành 1020 Hrivnia.

Nếu cơ quan kiểm soát thuế tự phát hiện ra số tiền chưa áp thuế thì mức phạt là 25% của số tiền phát hiện được (Điều 123/1).

Còn nếu bạn tự mình nộp thì mức phạt chỉ 20% số tiền quá hạn khai báo (dấu, không khai báo trước đó, -nd)

Ngoài ra, tiền thuế nộp quá thời hạn còn phải chịu áp phạt chiết khấu “penja”.

Những người di cư từ lãnh thổ bị chiếm đóng cần khai báo tại nơi ở mới, thông báo cơ quan kiểm soát thuế vụ những thay đổi nơi ở và Thẻ di trú của mình. Để làm điều này người di trú khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng cần nộp đơn vào Đăng bộ nhà nước các thể nhân thống nhất toàn quốc – những người nộp thuế theo Form số №5ДР.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề