Các nhà xã hội và ngôn ngữ học khảo sát họ được người ukraina mang phổ  phổ biến nhất, ngoài ra còn khảo sát cả ở Ba Lan, Italia, Pháp. 

Các nhà ngôn
ngữ Czekia đã phân tích hàng triệu cái tên họ và xác định cái phố biến nhất ở
Ukraina là gì.

Tên họ phố biến nhất ở Ukraina đó là Melnhik. Đặc biệt ở miền Tây Ukraina thì đây là một cái tên rất phổ biến. Hiện có 174 ngàn người mang họ Melnhik.

Cái họ giữ vị
trí thứ hai đó là họ Shevchenko. Họ
này có ở rộng khắp các tỉnh của Ukraina. Đặc biệt là vào năm 1990 họ Shevchenko từng giữ vị trí số một.

Vị trí thứ
ba phải kể đến đó là họ Boyko. Các nhà
ngôn ngữ học đồng thời cho thấy họ phổ biến nhất ở Ba Lan đó là họ Novak. Ở Đức – họ Muiller, ở Italia – Rossi,
ở Pháp – Martine, còn ở Anh – Smith.

Trước đó báo
Segodnya đã đưa tin nói rằng dân số hiện tại của Ukraina là 42,08 triệu người.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề