Sau 2 năm sẽ khởi động Hệ thông báo hiểm y tế nhà nước.

Đội Ze lạc quan rằng, sẽ có nhiều tỉ tiền đầu tư vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên các chuyên gia không mấy lạc quan, cho dù hệ thống báo hiểm y tế hoạt động tioots ở một số nước châu Au.

Một trong những đại diện của Đội Ze, ông Mikhail Radutskiy, ông cũng là người chủ sở hữu bệnh viện “Boris”, người gần gũi của tổng thống Zelenksiy nói: Vần 2 năm để hoàn thiệt pháp luật trong lĩnh vực y tế, sau đió sẽ triển khai chương trình y tế của Ukraina.

Những điểm chính:

Sau 2 năm sẽ áp dụng Hệ thống báo hiểm y tế ở ukraina;

  • Khi quốc hội đã thông qua xong các quy phạm, văn bản thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ xô vào đầu tư tiền tỉ;
  • Các chuyên gia thận trọng nói về cải cách này, nhấn mạnh cái chính là những chi tiết của cải cách. Đồng ý là cần cải cách nhưng cần phải rất chi tiết từng việc;
  • Hệ thống này hoạt động tốt ở một số nước, chẳng hạn như ở Đức, Liên minh Châu Âu.

Tất nhiên rồi, các nhà đầu tư thì sẽ đầu tư nhưng vấn đề là họ không cho không… và vì thế luật pháp phải chi tiết để họ không lợi dụng lòng tin của bệnh nhân Ukraina.

Theo ý tưởng con số đầu tư có thể lên tới 10-15 tỏ đô la. Trong khi đó Hệ thống vẫn là Hệ thống nhà nước, mỗi người dân theo Hiến pháp vẫn có thể nhận sự tiếp cận bình đảng đối với y tế.

Nguồn: Obozrevatel

PS/Comment: Hi vọng người nước ngoài đầu tư rất nhiều tiền vào y tế mà không nghĩ rằng họ sẽ thu số tiền như thế nào từ các bệnh nhân Ukraina thì ý nghĩ còn quá nông cạn. Tất nhiên đây chỉ là ý tưởng. Như các chuyên gia nói, tất cả phụ thuộc vào các điều khoản chi tiết !!!

»Cùng chủ đề