Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố một chương trình cải cách và phát triển lâu dài của đất nước, được gọi là “Chiến lược 2020″. Chiến lược này nhằm mục đích để Ukraine đến năm 2020 kiềm chế được sự lạm phát, thúc đẩy sự tăng trưởng GDP, phát triển và củng cố quốc phòng. Chiến lược phát triển của Ukraine đến năm 2020 bao gồm hơn 60 cải cách và cơ chế cho phép giám sát hiệu quả quá trình cải cách và phát triển đất nước.

Những điểm chính của chương trình cải cách chiến lược bao gồm:
– Đổi mới chính quyền nhằm cải cách chống tham nhũng và cải cách hệ thống tư pháp;
– Phân cấp quản lý nhà nước và cải cách hành chính;
–  Bãi bỏ một số quy định đối với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển;
– Cải cách hệ thống thực thi pháp luật;
– Cải cách an ninh, quốc phòng;
– Cải cách thuế.
Trong chương trình cải cách và phát triển chiến lược việc ưu tiên hàng đầu sẽ là là sự phân cấp quản lý nhà nước và cải cách hành chính, điều đặc biệt, đổi mới là  sự phân cấp quản lý tài chính đối các khu vực vùng miền, địa phương.
Quá trình cải cách, phân cấp quyền lực ở Ukraine sẽ bắt đầu được tiến hành ngay từ đầu năm 2015. Điều này đã được khẳng định qua lời tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia của Phó Thủ tướng Ukraine ông Vladimir Groisman: Hiện nay đã  có  7 điều luật được chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét và phê duyệt, sự phân cấp quản lý nhà nước sẽ được bắt đầu vào năm 2015. Ông Groisman cũng đã nhấn mạnh đến điều quan nhất  đó là sự phân cấp quyền lực và sự phân cấp quản lý tài chính của các vùng lãnh thổ.
Ukraine đang trên con đường đổi mới, hội nhập châu Âu, đang áp dụng theo đúng mô hình và kinh nghiệm của các đối tác châu Âu, đối thoại rộng rãi và hợp tác giữa các vùng về sự phát triển và quản lý khu vực. Liên minh châu Âu và Ukraine cũng đã thỏa thuận thành lập nhóm làm việc chung về thực hiện cải cách phân cấp quyền lực tại Ukraine, quyết định này đã được thông qua tại cuộc gặp ở Brussels (Bỉ) giữa Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman và Chủ tịch Ủy ban các khu vực của EU Michele Lebran hôm ngày 8/10.
Như vậy đây thực sự là một quá trình cải tổ, đổi mới trong hoạt động quản lý nhà nước, là một chủ trương lớn, quan trọng của chính quyền lãnh đạo Ukraine, sự phân cấp quản lý quyền lực, tài chính cho các khu vực, địa phương là một vấn đề có thể gọi là một thử thách rất khó khăn mà chính quyền trung ương từ bao nhiêu năm nay không không muốn, đúng như lời nhận xét của nhà tài phiệt, tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrovsk,  Igor Kolomoisky -“một quá trình rất đau đớn”. Và như vậy cũng hy vọng rằng với quan điểm nhà nước là của nhân dân, do dân, và vì dân nên việc hoạt động quản lý nhà nước cần hướng tới mục đích tạo thuận lợi cho dân, bảo vệ lợi ích của người dân tại các khu vực vùng miền là rất hợp lý, nhất là trong bối cảnh Ukraine hiện nay đang tồn tại một sự bất đồng quan điểm giữa người dân tại các khu vực địa phương với lãnh đạo chính quyềnTrung ương.

Ban biên tập

»Cùng chủ đề