Trong dự luật về lưu thông đất nông nghiệp sẽ có sửa đổi, theo đó các tư cách pháp nhân được phép mua đất số lượng dưới 1 héc ta. Thứ trưởng bộ chính sách nông nghiệp và thực phẩm Maxim Martynyuk nói với TTC “Intefax Ukraina”.

Theo lời ông Martynyuk, người mua tiềm năng sẽ phải chịu những điều kiện khá cứng rắn.

Ông lưu ý trước đây dự định khi áp dụng thị trường điền địa việc bán đất chỉ có thể cho các cá thể là công dân Ukraina với số lượng 200 héc ta cho 1 người.

“Ngay từ đầu, việc bán đất cho các tư cách pháp nhân là không dự tính tới. Quy phạm này xuất hiện trong quá tringh thảo luận với các hiệp hội nông nghiệp”, – ông Martynyuk cho biết.

Nói riêng, các xí nghiệp có quyền mua đất. Đó là những xí nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh trong vòng ba năm lại đây trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, trong số các doanh nhân sáng lập các doanh nghiệp này không có những người thường trú ở nước ngoài (non-resident).

Trước đó báo Fakty đã đưa tin về những điều có thể xảy ra trong trường hợp thị trường điền địa được hợp thức hóa.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề