Hé lộ thông tin cho người Ukraina biết cách nhận trợ cấp trong trường hợp mất việc trong quá trình kiểm dịch.

Ngày 25 tháng 3. UNN. Người Ukraina đã mất việc trong quá trình kiểm dịch có thể nhận được trợ cấp bằng cách liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thất nghiệp. Thông tin này được UNN báo cáo dựa vào nguồn tin của đảng chính trị “Người phụng sự nhân dân” trên Facebook.

“Nếu bạn mất việc trong quá trình kiểm dịch, bạn có thể dựa vào trợ cấp. Để được bồi thường, bạn nên thực hiện bước này: đăng ký với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thất nghiệp. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến. Nếu trung tâm việc làm xác nhận rằng bạn đã đăng ký và có tuyên bố tương ứng – họ sẽ cung cấp cho bạn một khoản trợ cấp”, – bản tuyên bố nói.

Cần lưu ý rằng, khoản thanh toán bồi thường do bị thất nghiệp được cấp sẽ giúp tính toán một khoản trợ cấp.

Đối với những người đã nhận được tiền bồi thường, số tiền này sẽ được tăng lên và lên tới mức khoảng 300 UAH, thông báo cho biết.

Hãy nhớ lại rằng Hội đồng Bộ trưởng đã hỗ trợ tăng trợ cấp cho các dịch vụ nhà ở cộng đồng và xã, đồng thời đã thỏa thuận giảm chi phí khí đốt với Naftogaz với mức giảm giá khí đốt 14%.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề