Trên thế giới có rất nhiều công tình lớn đã xây dựng xong, hoặc đang xây dựng dở giang mới phát hiện thấy sai quy cách kỹ thuật vì thế người ta buộc phải phá bỏ. Bởi vì nếu để sử dụng thì nguy cơ tai họa khủng xe xảy ra…

»Cùng chủ đề