Trong năm 2016 trên lãnh thổ ORDLO có 13,3 ngàn người nộp thuế và đã nộp trong năm này vào ngân sách nhà nước Ukraina 2,8 tỉ Hrivnia. Cơ quan ngân khố nhà nước thông báo.

Vào tháng 1 năm 2017 đã nộp 161 triệu Hrivnia. Số lượng người nộp thuế giảm còn 7566 người. Trong khi đó thu thuế quan được 139,7 triệu Hrivnia.

Theo các dữ liệu của cơ quan ngân khố nhà nước, trong cả năm 2017 có 9820 người noopkk 1,3 tỉ bảo hiểm xã hội thống nhất (ECB), trong tháng 1 có 6918 người đã nộp 89,7 triệu Hrivnia EVB.

Trước đó đã thông báo rằng HĐBT đã chuẩn bị đánh giá ban đầu những thiệt hại kinh tế từ phong tỏa theo hai kịch bản.

Kịch bản tích cực tiên liệu tiến độ phát triển kinh tế trong năm 2017 sẽ chậm đi 1,2%, GDP giảm 25,8 tỉ, còn lạm phát tăng 1,8 điểm phần trăm. Kỳ vọng vào cuối năm 2017 giá trị đồng Hrivnia so với đô la sẽ là 3 Hrivnua.

Còn theo kịch bản bi quan hơn, GDP sẽ giảm 2,5%. Ảnh hưởng đối với GDP sẽ vào khoảng 39 tỉ Hrivnia. Lạm phát tăng 8,5 điểm phần trăm. Với tình hình như thế đồng nội tệ Hrivnia sẽ mất giá 5,6 Hrivnia so với đô la Mỹ.

Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề