Năm tổ chức xã hội theo chủ nghĩa dân tộc đã thống nhất thành lập một Bộ tham mưu đầu não toàn quốc để chỉ đạo phong trào cánh hữu tại Ucraina.
Quyết định này được thông qua tại Đại hội toàn Ucraina lần thứ I, tổ chức tại Kiev, ngày 16-5.
Đại hội được tổ chức ngoài đường phố, ngay cạnh trụ sở của Liên hiệp công đoàn Ucraina. Tại Đại hội này, thủ lĩnh của đảng “Lực lượng thứ ba” Yuri Zbitnhev tuyên bố, đây là thời điểm khởi đầu cho một phong trào cánh hữu mới tại Ucraina.

Sau lời phát biểu của Zbitnhev, một đại biểu tham gia Đại hội đã đọc bản tuyên ngôn thành lập “Đại hội đồng dân tộc – xã hội”, với thành viên là 5 tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc: “Những người yêu nước Ucraina”, “Rod”, “Sich”, “Volia” và “Giải pháp Ucraina”.

Một trong những mục trong bản tuyên ngôn này nói về việc tạo điều kiện cho phong trào cánh hữu thống nhất, “kêu gọi hợp tác tất cả các tổ chức, công xã và hội đoàn”.

Bản tuyên ngôn này quy định, trong thời hạn ba tháng, Bộ tham mưu mới thành lập có nhiệm vụ đề ra các luận điểm tư tưởng và cơ chế tổ chức cho phong trào cánh hữu thống nhất.

Tổng cộng có gần 100 đại biểu tham gia Đại hội, tất cả đều ở độ tuổi thanh niên, mặc trang phục như quân đội. Đại hội bế mạc sau thủ tục biểu quyết thông qua bản tuyên ngôn, với 100% ý kiến đồng thuận.

Sau Đại hội, các thành viên của phong trào cánh hữu đã tổ chức tuần hành qua các đường phố trung tâm Kiev, hô hào những khẩu hiệu đặc thù của các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc Ucraina.

Tuấn Vũ
theo Baó người Việt khác cốp

»Cùng chủ đề
Baloga xin từ chức

17 Tháng Năm 2009