Ủy ban tổ chức hành động  “Không được đầu hàng” cho biết,  Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy trên cơ sở các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia Normandia ở Paris đã không đầu hàng lợi ích quốc gia của Ukraina.

Vào đêm ngày 10 tháng 12, ban tổ chức của chiến dịch “Không đầu hàng” đã tuyên bố rằng trong hội nghị thượng đỉnh Normandia ở Paris, Tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelenskiy đã không vượt qua ranh giới đỏ, vì vậy những người biểu tình sẽ không phản đối không thời hạn như dự định bên cạnh tòa nhà của Văn phòng Tổng thống Ukraina. “Interfax-Ukraina” đưa tin.

Thực tế, chúng tôi đã thu dọn tất cả mọi thứ, bây giờ chúng tôi đang đợi xe, có lẽ đến 5h30 chúng tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi đây, một tích cực viên nhấn mạnh.

Nguồn:
Gordonua

»Cùng chủ đề