Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cùng các thủ lĩnh Liên minh Châu Âu đã thỏa thuận về kế hoạch ủng hộ Ukraina, đồng thời cả tổ chức Hội nghị đầu tư quóc tế ở Brussel vào đầu năm 2018.

Tổng thống Poroshenko tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo về kết quả Summit Ukraina-EU.

“NGày hôm nay chúng tôi đã thảo luận những khả năng chuẩn bị kế hoạch mới ủng hộ cấp bách cho Ukraina, kế hoạch mà đã được đảng Nhân dân Châu Âu đề xuất dưới dạng như là Kế hoạch Marshall cho Ukraina, và sử dụng các quỹ đươck thiết lập mới theo kế hoạch đầu tư của Châu Âu”, – ông Poroshenko nói.

Tổng thống nhấn mạnh đây là mốc quan trọng của những nỗ lực ủng hộ Ukraina trên con đường ổn đinh và tăng trưởng kinh tế.

“Trong bối cảnh này chúng tôi giao soạn thảo khả năng của tổ chức tại Brussel một cuộc hội nghị mạnh mẽ về đầu tư cho Ukraina vào năm 2018”, – Poroshenko cho biết thêm.

Lưu ý rằng, ngày hôm nay những người tham dự Summit Ukraina-EU đã tiến hành phiên họp thường kỳ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề