Các thủ lĩnh của các quốc gia thuộc cái gọi là Bộ bốn Normandia gồm Nga, Ukraina, Đức và Pháp đã điện đàm và khẳng định theo đuổi chính sách triển khai các thỏa thuận Minsk về điều tiết xung đột ở Donbass liên quan tới vấn đề an ninh và các bình diện điều tiết chính trị cho vấn đề này.

Tham gia điện đàm có tổng thống Ukraina, tổng thống Nga, thủ tướng Đức và tổng thống Pháp.

Cơ quan báo chí phủ tổng thống Ukraina thông báo.

Các thủ lĩnh các nước bộ bốn Normandia khẳng định đường lối triển khai các thỏa thuận Minsk, nói riêng là các vấn đề liên quan tới an ninh và các bình diện điều tiết chính trị. “Họ chào đón thỏa thuận phục hồi chế độ ngừng bắn nhân Ngày Phục Sinh như đã thỏa thuận trong phiên họp của Nhóm liên lạc ba bên ngày 29 tháng 3 năm 2017, và nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc tuân thủ chế độ ngừng bắn.

Các thủ lĩnh kêu gọi tích cực hóa những nỗ lực để giải phóng và trao đổi những người bị bắt giữ theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”. Ngoài ra các thủ lĩnh cũng thảo luận các nguy cơ đối với các nhà quan sát viên của phái bộ OSCE”, – trong thông báo nói.

Những người tham gia điện đàm cám ơn tổng thống Pháp Francoi Holland về những nỗ lực của ông trong khuôn khổ “Bộ bốn Normandia” và hi vọng thể thức này sẽ tiếp tục công tác cả sau khi bầu cử tổng thống mới ở Pháp.

Như TTX Unian đã đưa tin, ngày 6 tháng 4 các cố vấn ngoại giao của các thủ lĩnh bộ bốn Normandia đã tiến hành cuộc gặp gỡ ở Minsk. Các bên đã thỏa thuận tiếp tục các lần tiếp xúc trong khuôn khổ thể thức Normandia nhằm mục đích thỏa thuận “Lộ trình” thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Đồng thời trong thời gian cuộc gặp gỡ đã chú ý đặc biệt tới việc bảo đảm những điều kiện an toàn cho phái bộ quan sát viên OSCE ở Donbass vaftaoj điều kiện cho họ tiếp cận tới tất cả lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề