UNN: Hôm nay, ngày 9 tháng 2 các sửa đổi mới quy tắc di chuyển qua giới tuyến tạm thời với các lãnh thổ bị chiếm đóng bao gồm Crimea và ORDLO bắt đầu có hiệu lực theo nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Ukraina số 367.

UNN dựa vào nguồn tin có liên quan đến dịch vụ báo chí của Cục Quản lý Biên giới Nhà nước khu vực phía Nam Ukraina đưa tin.

Cục quản lý biên giới nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là việc triển khai mới giải
pháp cho một số vấn đề có liên quan hiện nay.

Cục quản lý biên giới lưu ý, theo các sửa đổi trẻ em dưới 16 tuổi có thể đi đến các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraina nếu có người đi kèm là một trong số những phụ huynh (người giám hộ, v.v…), hoặc với người được họ ủy quyền. Cơ hội như vậy cũng sẽ cho phép nếu những đứa trẻ này xâm nhập vào lãnh thổ tạm thời của Cộng hòa tự trị Crimea kèm theo người lớn (một trong số phụ huynh hoặc với đại diện được ủy quyền của họ). Trong những trường hợp như vậy, sự hiện diện của cha/mẹ thứ hai hoặc người dẫn khác là không cần thiết.

Trẻ em từ 14 đến 16 tuổi trên lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraina, có cha mẹ sống ở lãnh thổ này sẽ không cần sự trợ giúp từ bên ngoài (người đi kèm) nếu có thông tin về việc học tập của những đứa trẻ này trong Cơ sở dữ liệu điện tử (Đăng bộ giáo dục) của Nhà về Giáo dục.

Nhập cảnh vào lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của công dân Ukraina đã rời khỏi lãnh thổ này để đăng ký giấy tờ tùy thân và xác nhận quốc tịch Ukraina sau khi xuất trình giấy chứng nhận của cơ quan di trú tại địa phương nơi ở mới.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng các sửa đổi quy định việc khởi hành và nhập cảnh từ Ukraina của công dân Ukraina chưa đủ 16 tuổi được thực hiện khi xuất trình hộ chiếu của công dân Ukraina hoặc hộ chiếu xuất ngoại của công dân Ukraina.

Cơ quan bảo vệ biên giới nhắc nhở rằng bây giờ công việc kiểm soát được cải thiện hơn
và đơn giản hóa việc vượt qua đường phân cách với lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Cộng hòa tự trị Crimea của công dân Ukraina vẫn tiếp tục.

Nhớ lại rằng tổng thống Zelenskiy ủng hộ ý tưởng mở một trung tâm dịch vụ và trạm xe
buýt trên giới tuyến với Crimea.

Nguồn:
UNN

»Cùng chủ đề